SISTEM REKA BENTUK PENGAJARAN KOLABORATIF
A new dimension at engaging teachers collaboratively involved,
in the 21st Century instructional design, professionally and systematically
“Perancangan PAK21 yang menepati proses merangkai titik—titik (Connecting the dots)”
- Datuk Dr Amin Senin, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia
PLanning * Utilizing * Sharing

Gallery

Home / Gallery