PEMBELAJARAN TERALIH DIGITAL – MANUAL PENGGUNA

 

A. PENGENALAN

 • Pembelajaran Teralih Digital (Digital Flipped Learning)  merupakan satu lagi opsyen pelantar E-Pembelajaran.
 • Ianya berasaskan aplikasi Moodle, yang sudah diubahsuai untuk memudahkan penggunaannya.
 • Guru menyediakan bahan kursus/topik pembelajaran untuk pelajar berinteraksi.
 • Guru memasukkan aktiviti pembelajaran mengikut keupayaan. Contoh:
  • Membina bahan pengajaran berbentuk modul – jangka pendek atau jangka panjang
  • Membina soalan (quiz)
  • Pautan dengan aplikasi: Slide, video, dokumen dll.
  • Interaksi kolaboratif
  • Forum
  • Chat dll.
  • Pelajar daftar dan gunakan bahan-bahan yang dibina
  • Pelajar dapat berinteraksi
  • Pengintegrasian dengan aplikasi digital classroom yang lain (DeELIMa / Google Classroom dll,)
  • Pertemuan saluran komunikasi Maya (CIDS-VideoCorps, Google Meer, Zoom dll.)

B. LOG MASUK 

 1. Kaedah Log masuk – CIDS menyediakan 3 pilihan kaedah untuk log masuk ke aplikasi Pembelajaran Teralih Digital mengikut kesesuaian anda.

Kaedah 1: Log masuk dari Laman Utama CIDS

   • Layari  laman utama CIDS (https://asiemodel.net/ms)
   • Tekan PLC pada menu utama
   • Tekan Pembelajaran Teralih Digital (CIDS) pada submenu

 

Kaedah 2: Log masuk dari  Laman Antaramuka (interface)

   • Layari  laman utama CIDS (https://asiemodel.net/ms)
   • Masuk Nama Pengguna dan Kata laluan dan tekan log masuk
   • Pada laman Antaramuka tekan ikon Flipped Learning

 

Kaedah 3: Log masuk melalui menu utama Model ASIE

   • Tekan PLC-Pembelajaran Maya pada Menu Utama
   • Tekan Pembelajaran Teralih Digital (CIDS) pada submenu

 

2. Masuk IDpengguna perlu masukkan sekali lagi Nama Pengguna dan Kata Laluan yang sama

   • Masuk Nama Pengguna dan Kata laluan dan tekan log masuk

  • Anda akan dibawa ke paparan Menu Utama

  • Terdapat beberapa butang menu yang mempunyai fungsi yang tertentu.
  • Terdapat juga senarai kursus-kursus yang dicipta oleh pengguna lain.
  • Ia dapat disertai dan dikongsi oleh semua pengguna setelah memohon kebenaran.

 

C. MENCIPTA PAKEJ KURSUS

 • Tekan Pakej Pembelajaran pada menu utama.
 • Tekan Cipta Pakej Kursus pada submenu.
 • Isi maklumat yang diperlukan (sila baca panduan di situ).
 • Tekan butang Simpan dan papar di akhir laman ini.

 • Anda boleh sunting kursus yang dicipta
 • Terdapat ikon untuk menukar mode papar/sunting
 • Terdapat butang menu pautan
 • Terdapat arahan untuk tambah aktiviti.

 

 • Paparan untuk menyunting aktiviti

 

 • Paparan untuk menambah aktiviti atau sumber (sila rujuk arahan).