MANUAL PENGGUNA: MEMULAKAN PERANCANGAN

Manual Pengguna: Memulakan Perancangan -Tekan di sini untuk muat turun fail Pdf

Panduan Integrasi Pendidikan Sivik dalam subjek -Tekan di sini untuk muat turun Pdf

Manual KPM – Integrasi Pendidikan Sivik – Tekan di sini untuk muat turun Pdf

KANDUNGAN:

A. PENDAFTARAN

    1. Melayari laman CIDS
    2. Mendaftar
    3. Penetapan Semula Kata Laluan

B. CIPTA & SUNTING KELAS

1a. Cipta Kelas

1b.Kelas Bercantum /Kelas Bercantum SKM

2. Waktu Pengajaraan

C. MENCIPTA RPT

D. CIPTA REKOD

E. PROFIL PELAJAR

    1. Kesediaan Pelajar
    2. Jenis Media
    3. Integrasi Media Pembelajaran

F. MEMBANGUN KEMAHIRAN

    1. Kemahiran Belajar Abad Ke-21
    2. Kaedah, Teknik, pendekatan
    3. Pentaksiran
    4. Adegan Pengajaran

G. MEMBINA WATAK

    1. Pemupukan Nilai Murni & Etika

H. MENERAP– Pembelajaran-Meta (Meta-Learning)

    1. Pembelajaran Meta

I. SUNTING MIW – Cipta RPH

    1. Sunting MIW – Cipta RPH

J. SALIN REKOD

    1. Salin Rekod Tunggal
    2. Salin Rekod Secara Pukal
    3. Tukar Nama Rekod

K. PAUTAN KE PELBAGAI SUMBER PERKONGSIAN

    1. Sumber imej dari Google Image
    2. Sumber dari Local folder
    3. Pautan ke YouTube
    4. Imej dari Google Image
    5. Pautan Bahan dari sumber lain

L. MEMAPAR BAHAN PAUTAN PADA RUANG ADEGAN PEMBELAJARAN (Langkah-langkah Aktivit Pembelajaran)

M. BUKA REKOD

N. KONGSI REKOD

    1. Memberi Kongsi
    2. Menerima Rekod yang diberi kongsi
    3. Mencari Rekod yang disalin

O. CETAK/SIMPAN PDF

P. MENUKAR TETAPAN

Q. PEMBELAJARAN MODULAR/KELAS BERCANTUM

    1. Mencipta Nama Kelas pada CIDS Untuk Kelas Tidak Bercantum
    2. Mencipta Nama Kelas pada CIDS Untuk Kelas Bercantum

R. INTEGRASI PENDIDIKAN SIVIK DALAM SUBJEK PEMBELAJARAN

S. TATACARA PENGESAHAN REKOD

   1. Buka Rekod MIW/RPH individu
   2. Memilih guru untuk disahkan
   3. Pengesahan Pukal
   4. Memilih pengguna untuk membentuk kelompok penyeliaan
   5. Pemilihan Pukal untuk semua rekod
   6. Mengesah Semua Rekod seorang Individu
   7. Memberi Bimbingan (cidsdidik/cidsuper)
   8. Rekod Belum Sah

A. PENDAFTARAN

Pemberitahuan: Klip video ringkas dan info ringkas disertakan bagi menjelaskan prosedur operasi berkaitan pada helaian model untuk panduan pengguna.

Pendaftaran – untuk semua peringkat institusi (sekolah, PPD, JPN) – dimulakan oleh penyelaras kemudian diikuti oleh pengguna yang lain.

 1. Melayari laman CIDS

Layari https://asiemodel.net/ms untuk ke laman utama

(Sila guna pelayar Google Chrome resolusi skrin 1280×800 untuk paparan yang terbaik. Penggunaan pelayar lain mungkin mengakibatkan ralat pada tempat-tempat tertentu)

  2.  Mendaftar

  • Masukkan Nama Pengguna dan Kata Laluan dan tekan butang Log Masuk
  • Untuk login kali pertama anda dibawa ke laman Profil Saya untuk melengkapkan maklumat diri anda

Rajah A1.1: Profil Saya – isi maklumat – ikut arahan

 • Lengkapkan ruang kosong yang disediakan pada paparan Profil Saya dengan berpandukan bimbingan di sebelah kanan setiap ruang kosong.
 • Ada ruang yang perlu dipilih kandungannya dan ada pula yang perlu dicatat. Sila rujuk dan patuhi arahan untuk mengelak sebarang kesilapan dalam sistem kelak. 
 • Masukkan kata laluan yang baharu (minimum 8 aksara – untuk tujuan sekuriti)
 • Jika lupa kata laluan – penyelaras boleh reset semula (sila rujuk panduan reset kata laluan)
 • Tekan Simpan
 • Maklumat ini boleh disunting semula jika perlu.

Rajah A1.2: Profil saya yang perlu dilengkapkan

 • Pengguna akan dibawa ke laman antaramuka (interface) Model ASIE
 • Tekan  Model ASIE Versi 9.0 untuk memulakan perancangan pengajaran.
 • Ikon-ikon lain yang ada pada paparan ialah laluan pintas untuk melaksanakan aktiviti tertentu.

Rajah A1.3: Laman Antaramuka

 • Anda akan dibawa ke laman utama Model Reka Bentuk Instruksional Integral ASIE
 • Tekan ProfilProfil institusi (untuk penyelaras sahaja)
 • Lengkap maklumat yang diperlukan.
 • Tekan Simpan

     3. Penetapan Semula Kata Laluan – jika pengguna terlupa (dilaksanakan oleh penyelaras sahaja)

   • Pada Menu utama tekan Profil – Cari Profil Pengguna
   • Paparan senarai nama atau nama spesifik pengguna tersebut akan muncul bersama IDnya
   • Tekan pada ruang Nama Pengguna atau Nama Penuh pengguna

PENTING: Jika Nama Pengguna itu guru lain sama ada dari sekolah yang sama atau dari sekolah yang lain (mungkin dia dah tersalah terima kata laluan), jangan buat apa-apa sila lapor kepada Penyelaras CIDS di PPD masing-masing untuk menyelesaikan masalah ini. Kekalkan ID ini kepada guru berkaitan dan cuba dapatkan ID baru.

   • Isi semula kata laluan. (Kata laluan perlu minimum 8 aksara)

PERINGATAN: PENGGUNA BERKAITAN PERLU INGAT KATA LALUAN TERSEBUT DAN JANGAN UBAH

   • Tekan butang Simpan Profil di akhir paparan
   • Pengguna boleh login semula dengan menggunakan kata laluan yang baharu. Rekod-rekod yang dicipta TIDAK AKAN HILANG.

 

B. CIPTA & SUNTING KELAS

(dilaksanakan oleh Penyelaras sahaja untuk mencipta atau menyunting semua kelas. Kelas-kelas yang dicipta/disunting akan dapat dilihat dan digunakan oleh semua anggota ahli sekolah tersebut)

  1a. Cipta Kelas

  •  Tekan Tetapan – Cipta Kelas Baharu

Rajah B1.1: Menu Utama

  • Tekan dan pilih maklumat pada item Kategori Kelas dan Aras Kelas
  • Isi Nama Kelas dan pilih atau isi Bilangan Pelajar
  • Sila ikut arahan di sebelah kanan ruang untuk mendapat contoh
  • Tekan Simpan

Rajah B1.2: Laman Cipta Kelas Baharu

   1b.Kelas Bercantum /Kelas Bercantum SKM (Untuk menamakan kelas yang dicantum):

Contoh: Tingkatan 2 Bestari, 2 Pintar

Situasi 1 – 2 kelas yang dicantum – Contoh: (Untuk Subjek Pendidikan Islam  untuk murid laki-laki dan perempuan)

Cipta Kelas

Contoh 1 – Kelas Biasa

   • 2 Bestari, 2 Pintar secara berasingan – untuk subjek umum
   • 2BPIL = 2 kelas tersebut (2BP) untuk subjek Pend Islam (I) dan untuk murid lelaki (L)
   • 2BPIP = untuk murid perempuan

Contoh 2 – Kelas SKM

   • 2-3B  = maksudnya kelas Tahun 2 Bestari & 3 Bestari disatukan

  2. Waktu Instruksional (Jadual Waktu Instruksional persendirian hanya untuk sistem sahaja tanpa memasukkan waktu rehat dsb.)

 Tetapan Waktu Instruksional – menetap waktu dan jumlah RPH (dilaksanakan oleh semua pengguna CIDS yang terlibat dalam PdP)

    • Tekan Tetapan Jadual Waktu Instruksional
    • Pilih maklumat waktu sesi persekolahan

Maklumat tentang penetapan masa telah terpilih secara lalai (default). Maklumat ini Tidak Perlu Diubah Jika Maklumat Ini Berada Dalam Lingkungan Jadual Waktu Anda (sila baca arahan di situ)

    • Pilih Waktu sesi persekolahan bermula
    • Pilih Waktu sesi persekolahan tamat
    • Pilih Jumlah maksimum waktu instruksional dalam sehari (tidak semestinya ada kelas (period)
    • Pilih hari persekolahan

Perhatian: Pengisian jadual hanya untuk kegunaan dalam sistem sahaja

3.  Mengisi maklumat waktu instruksional (tidak perlu masuk waktu rehat, dsb)

    • Pilih Hari
    • Pilih kelas
    • Pilih Kategori Subjek dan Subjek
    • Pilih Masa Pengajaran
    • Pilih Jumlah Waktu Instruksional (jumlah period)
    • Pilih Jumlah RPH yang perlu dibuat
    • Tekan Tambah dan ulangi langkah di atas untuk menambah subjek
    • Tekan dan seret jalur tertentu untuk menyusun jadual (jika perlu)
    • Tekan Simpan
    • Tekan Tambah Set Jadual untuk cipta Jadual ke 2 (untuk sekolah yang  mengamalkan Jadual Waktu Anjal atau dalam keadaan yang tertentu – ikut arahan seterusnya)
    • Tekan Papar Jadual Waktu jika perlu menyemak jadual
    • Jika dipaparkan Ralat – bermakna ada pertindihan waktu atau pemilihan AM-PM yang tidak betul. Sila semak dan betulkan.

Rajah B3.1: Laman Jadual Waktu Instruksional

4. Info pada Jadual Waktu Instruksional

C. MENCIPTA RPT (untuk awal tahun sahaja – bagi yang belum ada RPT sendiri)

   • Tekan RekodRancangan Tahunan

(Tekan & pilih maklumat pada Item Kategori Kelas, Aras Kelas, Kategori subjek, Subjek & Tahun)

Rajah C1.1: Laman RPT

   • Tekan Cipta RPT atau Cari RPT jika sudah dicipta
   • Tekan & pilih atau masukkan maklumat pada ruang yang tertentu
   • Tekan Tambah
   • Boleh diteruskan dengan menambah maklumat minggu berikutnya pada subjek yang sama hinggalah ke akhir tahun.
   • Setiap kali penambahan minggu, tekan Tambah
   • Tekan Hantar untuk Pengesahan untuk dapat dilihat oleh pentadbir dan mengesahkannya.
   • Setiap minggu yang dirancang dalam RPT akan secara automatik menjadi MIW – rancangan mingguan untuk dipilih itemnya membentuk RPH.

Peringatan

  • Anda boleh muat naik RPT yang telah anda cipta sendiri atau bahan-bahan lain yang berkaitan dengannya yang terdapat pada local drive (dalam folder komputer anda), pada Google Drive, One Drive atau pada mana-mana storan.
  • Tekan Muat Naik Bahan RPT – Fail RPT anda akan disenaraikan.

 

D. CIPTA REKODsila tekan pada setiap simbol info untuk penerangan ringkas tatacara mengisi ruang

MAKLUMAT: Semua item perancangan adalah mengikut keperluan PAK21 & KPM. Justeru, digalakkan guru-guru memilih item-item berkaitan ketika merancang pembelajaran. 

  • Tekan Cipta Rekod Baharu

Rajah D1.1: Menu Utama

  •  Pilih Kategori Subjek dan nama Subjek yang betul.
  • Untuk pertama kali, rujuk pada Senarai Kategori Subjek jika kandungannya disediakan dalam sistem.
  • Terdapat item sesi pembelajaran untuk dipilih (contoh: sesi 22/23)
  • Pilih dan isi maklumat yang diperlukan.

Rajah D1.2: Laman Cipta Rekod baharu

( Pilih Rancangan Pembelajaran PdPR atau  STEM, STEAM, STREAM  jika diperlukan. Untuk pengajaran kelas biasa terus  tekan Cipta Rekod Baharu)

  • Tekan Cipta Rekod Baharu

(Untuk kelas bercantum/pembelajaran modular sila rujuk Manual Pembelajaran Modular)

  • Lengkapkan tarikh & minggu pembelajaran

Rajah D1.3: Penetapan Tarikh

  • Tekan dan pilih atau salin dan tampal atau isi maklumat yang diperlukan
  • Tekan Tambah atau tekan enter bagi setiap isi yang ditulis

Rajah D1.4: Memilih Maklumat Profil Pembelajaran

  • Anda boleh menambah kandungan pada ruang item-item tersebut.
  • Anda juga boleh menambah item mengikut keperluan sendiri (sila rujuk manual  Tukar Tetapan).
  • Tekan Simpan di akhir paparan.

    Aliran Prosedur Ke Aspek Seterusnya.

  • Setiap kali ditekan Simpan anda akan dibawa ke paparan maklumat untuk meneruskan perancangan.
  • Tekan Aspek Seterusnya atau kotak item yang berkaitan (contoh: Profil Pelajar) untuk meneruskan perancangan.
  • Sila baca dan ikut arahan untuk prosedur seterusnya (sama ada untuk Cipta Pembelajaran Modular, Muat Naik Bahan RPT) dan Cipta Rekod Baharu

Rajah D2.1: Paparan Untuk Aliran Prosedur

E. PROFIL PELAJAR

 1. Kesediaan Pelajar – Tekan dan buat pilihan isi yang disediakan bagi menggambarkan secara umum tahap bagi semua kelas-kelas.
  • Tekan Tambah atau enter bagi setiap pilihan (boleh pilih melebihi satu jika berkaitan).
  • Anda boleh juga menambah dengan mengisi sendiri isi-isi yang diperlukan.
  • Tekan Simpan

Rajah E1.1: Profil Pelajar (Integrasi Pengetahuan)

   2. Jenis Media

  • Tekan Jenis Media untuk memilih media
  • Tekan Simpan Jenis Media
  • Pilih pernyataan yang sesuai pada Integras Media Pembelajaran
  • Tekan Simpan

  3. Integrasi Media Pembelajaran

  • Tekan Integrasi Media Pembelajaran dan pilih pernyataan yang sesuai
  • Tekan Simpan 

Rajah D3.1: Pemilihan Jenis Media & Integrasi Media Pengajaran

Rajah D3.2: Paparan Untuk Aliran Prosedur 

F. MEMBANGUN KEMAHIRAN

 1. Kemahiran Belajar Abad Ke-21
  • Pilih jenis kemahiran yang diperlukan
  • Tekan dan pilih pernyataan yang diperlukan

  2. Kaedah, Teknik, pendekatan

  • Pilih item yang diperlukan
  • Tekan dan pilih pernyataan yang diperlukan

  3. Pentaksiran

  • Pilih item yang diperlukan
  • Tekan dan pilih pernyataan yang diperlukan

  4. Adegan Pengajaran

  • Kekalkan tetapan adegan pengajaran
  • Tukar tetapan jika perlu
  • Tekan Simpan

Rajah F4.1: Pemilihan Adegan Pengajaran (jika perlu sahaja) – untuk mengubah langkah-langkah pengajaran

G. MEMBINA WATAK

 1. Pemupukan Nilai Murni & Etika
  • Pilih item yang diperlukan
  • Tekan dan pilih pernyataan yang diperlukan
  • Tekan Simpan

Rajah G1.1: Pemupukan Nilai Murni & Etika

Rajah G1.2: Paparan Untuk Aliran Prosedur 

H. MENERAP– Pembelajaran-Meta (Meta-Learning)

 1. Pembelajaran Meta
  • Pilih item yang diperlukan
  • Tekan dan pilih pernyataan yang diperlukan
  • Tekan Simpan

Rajah H1.1: Paparan Pembelajaran Meta

I. SUNTING MIW – Cipta RPH

 1. Sunting MIW – Cipta RPH
  • Tekan Sunting MIW – Cipta RPH pada paparan aliran prosedur 

Rajah I1.1: Paparan Untuk Aliran Prosedur 

  • Tekan pada ikon jadual & pilih dan tekan jadual masa yang diperlukan
  • Tanda (tick) item perancangan pada MIW yang diperlukan untuk membentuk RPH pada hari berkaitan

Rajah I1.2: Paparan MIW 

 • Jika perlu sunting MIW yang sedang dibuka(menambah item & kandungannya)

Terdapat 3 cara mudah untuk sunting MIW

 • Tekan pada mana-mana teks (warna biru) untuk sunting
 • Tekan Dimensi & subdimensi tertentu (Contoh: Profil Pembelajaran, Dimensi 2: Membangun Kemahiran)
 • Tekan pada nama rekod pada menu di atas (Contoh: Rekod SN1 – Tekan dan pilih Dimensi yang tertentu)

Mencipta RPH

 • Tekan Cipta RPH pada barisan menu di bawah

Rajah I1.3: Paparan RPH – item yang telah dipilih 

 • Catatkan perancangan aktiviti pembelajaran
 • Tekan Simpan
 • Tanda pada Sedia Untuk Dibimbing & Dinilai di akhir laman RPH untuk tujuan notifikasi pada pihak pemantau/pentadbir/penilai

 • Tekan Hantar Untuk Pengesahan untuk pentadbir melihat dan mengesah perancangan pembelajaran

Rajah I1.4: Paparan Perancangan Aktiviti Pembelajaran

J. SALIN REKOD

 1. Salin Rekod Tunggal
  • Buka Rekod
  • Tekan Salin

Rajah J1.1: Salin Rekod Tunggal

  • Isikan maklumat yang diperlukan
  • Tekan Salin

Rajah J1.2: Salin Rekod Tunggal

  2. Salin Rekod Secara Pukal

Menyalin beberapa Rekod secara pukal

  • Tekan pada kotak Salin √ untuk mengaktifnya.
  • Lakukan pada mana-mana rekod yang lain yang ingn dipilih.
  • Skrol ke bawah dan tekan Salin Pukal.
  • Skrol ke bawah dan aktifkan kotak √ PILIH SEMUA (jika ingin memilih semua rekod)
  • Sila baca arahan dan penerangan yang disediakan.
  • Tentukan tahun yang ingin disalin.
  • Tekan Salin.  Rekod akan tersenarai pada rekod anda mengikut ketentuan tahun dan bulan.

3. Tukar Nama Rekod – anda boleh tukar nama rekod yang dicipta serta tukar jenis pembelajaran (PdPR atau STEM)

 • Pada Profil Pembelajaran tekan Sunting Rekod – pada butang menu di bawah

 • Sunting nama rekod tersebut.
 • Tekan Simpan

K. PAUTAN KE PELBAGAI SUMBER PERKONGSIAN (Peringkat kemahiran pertengahan)

Peringatan: Paparan bahan/URL bergantung juga pada sumber bahan yang diambil yang berkemungkinan berubah ciri-cirinya menyalin URL dari semasa ke semasa di luar kawalan CIDS.

Contoh:

 1. Sumber imej dari Google Image – mungkin berubah dari semasa ke semasa cara menyalin & menampal (terdapat berbagai cara menyalin dan menampal bahan – ikut cara dan kreativiti guru). 
  • Operating System (OS) yang ada pada komputer riba/tablet/dan telefon bimbit akan menyebabkan perbezaan cara menyalin dan menampal bahan. Anda dinasihatkan untuk meneroka sendiri caranya.
  • Cara yang dicatat di bawah atau pada menu di paparan laman CIDS  hanya untuk aplikasi komputer riba pada keadaan semasa sahaja.

 2. Sumber dari Local folder

  • Tekan pada butang Pautan ke Sumber Perkongsian
  • Tekan pada ikon local folder
  • Tekan Choose File
  • Pilih fail dari folder anda dan tekan open
  • Tekan Muat Naik

3. Pautan ke YouTube

  • Tekan pada ikon Youtube (ikut langkah untuk muat naik video)
  • Cari klip video yang berkaitan, dan salin alamat URL
  • Tampal (paste)  pada ruang Sisip Pautan
  • Tekan Pautan
  • Tekan Tutup

4. Imej dari Google Image

  • Tekan pada ikon Google Image
  • Cari imej melalui google dan klik “copy image address” pada imej tersebut
  • Tampal (paste) pada ruang Sisip Pautan
  • Tekan Pautan
  • Tekan Tutup

 5. Pautan Bahan dari sumber lain

Peringatan: Anda mungkin menerima mesej untuk mendaftar terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan storan-storan yang berkaitan jika belum berbuat demikian.

  • Pautan Bahan dari Google Drive
  • Pautan Bahan dari Google Classroom
  • Pautan Bahan dari Microsoft OneDrive
  • Pautan Bahan dari Pelantar DELIMa

Tekan pada ikon yang berkaitan

  • Salin pautan pada bahan -fail berkaitan
  • Pastikan bahan disetkan supaya boleh dikongsi oleh semua pengguna
  • Tampal (paste) pada ruang Sisip Pautan
  • Tekan Pautan
  • Tekan Tutup

 

L. MEMAPAR BAHAN PAUTAN PADA RUANG ADEGAN PEMBELAJARAN (Langkah-langkah Aktivit Pembelajaran)

Peringatan: Paparan bergantung juga pada sumber bahan yang diambil yang berkemungkinan berubah ciri-cirinya dari semasa ke semasa di luar kawalan CIDS.

Contoh:

Sumber imej dari Google Image – mungkin berubah dari semasa ke semasa cara menyalin & menampal (terdapat berbagai cara menyalin dan menampal bahan – ikut cara dan kreativiti guru) 

Operating System (OS) yang ada pada komputer riba/tablet/dan telefon bimbit akan menyebabkan perbezaan cara menyalin dan menampal bahan. Anda dinasihatkan untuk meneroka sendiri caranya.

Cara yang dicatat di bawah atau pada menu di paparan laman CIDS  hanya untuk aplikasi komputer riba pada keadaan semasa sahaja.

  • Tentukan curser pada ruang untuk paparan bahan
  • Pilih dan tekan jenis ikon alat perancangan pembelajaran (YouTube, DELIMa dll.)
  • Salin URL yang diperlukan (pastikan bahan boleh dikongsi oleh semua orang) 
  • Tekan ikon Media dan pilih cara menampalnya
  • Ubahsuai saiz paparan untuk kesesuaian ruang aktiviti
  • Ikut arahan selanjutnya

 

M. BUKA REKOD – untuk membuka/menyunting semula rekod yang telah dicipta

  • Tekan Buka Rekod.
  • Secara lalai (default) halaman pada bulan semasa dan helaian pertama dipaparkan (jika lebih daripada 1 halaman).
  • Tekan bulan dan bilangan helaian jika lokasi rekod bukan pada bulan semasa.
  • Tekan Buka.
  • Secara lalai MIW dipaparkan.
  • Tekan pada kelas dan RPH tertentu untuk suntingan.
  • Tekan Sunting dan mula memasukkan/menyunting kandungan.
  • Tekan Simpan setelah tamat sunting.
  • Tekan Hantar semula untuk pengesahan jika dipaparkan. Ini menunjukkan rekod anda telah disahkan dan memerlukan pengesahan semua jika perlu.
  • Ayat Hantar semula untuk pengesahan tidak dipaparkan jika rekod anda belum disahkan lagi buat kali pertama, tetapi segala suntingan disimpan dan dihantar secara automatik untuk pengesahan.

 

N. KONGSI REKOD (Peringkat Lanjutan)

 1. Memberi Kongsi
  • Tekan Buka Rekod
  • Kenalpasti Rekod yang hendak diberi kongsi dan tekan Kongsi
  • Tekan Senarai ID penerima (sekolah yang sama)
  • Pilih nama guru yang hendak diberi kongsi
  • Masukkan ID (bukan nama) secara manual jika guru yang hendak diberi kongsi berada di sekolah lain di daerah atau negeri yang sama atau di daerah atau negeri yang lain.
  • Tekan Kongsi
  • Tekan Sahkan
  • Tekan Tutup

2. Menerima Rekod yang diberi kongsi

  • Tekan Rekod
  • Tekan Perkongsian Rekod
  • Tekan Salin (rekod perlu disalin supaya menjadi rekod sendiri)
  • Namakan semula rekod jika perlu
  • Masukkan tarikh tertentu
  • Tekan Salin – Tutup

3. Mencari Rekod yang disalin       

  • Tekan Buka rekod
  • Rekod dipaparkan
  • Buka MIW/RPH untuk disunting (info kelas) dan isi/sunting kandungan perancangan jika perlu

 

O. CETAK/SIMPAN PDF

Rajah O1.1: Cetak/Simpan PDF

  • Tekan Buka rekod.
  • Tekan pada opsyen Cetak/Simpan PDF. 
  • Sila pilih opsyen yang ada pada menu cetak/simpan PDF mengikut peranti cetak (printer menu) yang anda gunakan (lain peranti cetak – lain menunya).
   • pilih opsyen cetak atau simpan PDF
   • pilih nama folder yang hendak disimpan pada komputer anda.
  • Pilihan 1: Secara lalai (default) – Cetak/Simpan PDF akan berada pada pilihan: Set penuh MIW – Mencetak versi MIW dan RPH yang sepenuhnya.
  • Anda boleh juga memilih muka surat yang diperlukan untuk dicetak/simpan PDF.
  • Pilihan 2 : Cetakan/Simpan RPH ringkas
   • Tekan Senarai RPH – Cetak versi RPH yang ringkas.
   • Pilih RPH yang diperlukan.
  • Tekan Cetak/Simpan PDF

 

P. MENUKAR TETAPAN (Peringkat Lanjutan)

Menukar Tetapan bermaksud – mengubah penyusunan atau menambah item-item baharu pada aspek-aspek yang ada pada model ASIE

Penyesuaian/tambahan item-item boleh dibuat pada setiap aspek-aspek yang terdapat pada komponen satu (1) Analyze (Analisis) dan (2) Strategize (Menyusun Strategi) sahaja yang melibatkan pengisian perancangan.

Contoh:

 • Menambah/menyesuai item-item profil pembelajaran sendiri /untuk institusi tanpa mengikut pengisian/content yang sedia ada.
 • Penyusunan asal boleh dipaparkan semula dengan menekan butang Reset Tetapan

 

Q. PEMBELAJARAN MODULAR 

 1. Menu Pembelajaran Modular digunakan untuk 3 situasi:
 2. Menggabung beberapa subjek (subjek yang sama atau subjek yang  berbeza) untuk aras kelas yang sama atau aras kelas yang  berbeza (contoh –  subjek Matematik dan Sains pada 1 MIW tahun 6) atau pada 2 aras kelas yang digabungkan (Contoh: Tahun 4 dengan Tahun 5  Sekolah SKM)
 3. Menggabung 2 subjek yang sama tetapi berbeza aras ke dalam satu perancangan (1 MIW) – (contoh – MIW untuk subjek Sains Ting 5 digabungkan dengan Profil Pembelajaran Sains Ting 4) untuk tujuan ulangkaji atau tujuan-tujuan lain.
 4. Perancangan untuk Integrasi Pendidikan Sivik dalam subjek tertentu (hujung bulan).
 1. Prosedur Umum untuk Situasi 1 dan 2

Contoh 1: Menyediakan MIW baharu (contoh Perancangan Tingkatan 5 untuk ulangkaji Tingkatan 4). Sila rujuk demo klip video – https://youtu.be/aC8P_0yNVZY

 • Cipta rekod baharu
 • Pada Profil Pembelajaran Tingkatan 5(Contoh: Ulangkaji Topik Tingkatan 4) ditulis pada ruang Pemberitahuan
 • Item-item lain tidak perlu pilih (ikut budaya sekolah).
 • Objektif pembelajaran – boleh tulis, atau tulis pada ruang tingkatan 4 yang akan dicipta.

 • Tekan Simpan
 • Aliran prosedur dipaparkan
 • Tekan Cipta Pembelajaran Modular

 • Isi maklumat untuk subjek yang hendak diulangkaji – lihat contoh

 • Tekan Tambah Modular
 • Paparan Profil Pembelajaran muncul untuk subjek kedua
 • Pilih pada item-item profil pembelajaran topik yang hendak diulangkaji

 • Anda boleh menulis objektif jika perlu
 • Tekan Simpan dan teruskan pada aliran prosedur seterusnya untuk melengkapkan perancangan jika perlu, atau terus tekan MIW

 • Paparan pada MIW – (topik Tingkatan. 4 dipaparkan dalam paparan MIW Tingkatan 5)

Contoh 2: Mengubahsuai MIW yang telah dicipta (mungkin telah dicipta pada awal tahun) ke bentuk Pembelajaran Modular.   Sila rujuk demo klip video https://youtu.be/5BTCTEYiT1g

 • Tekan Buka Rekod – Tekan MIW yang diperlukan
 • Tekan Integrasi Pengetahuan – Profil Pembelajaran pada paparan rekod menu di atas ATAU

 • Tekan ruang Profil Pembelajaran pada MIW

 • Paparan Profil Pembelajaran akan muncul
 • Sunting jika perlu (jika tidak memerlukan suntingan boleh terus tekan butang Cipta Pembelajaran Modular yang ada pada akhir paparan ini).
 • Jika memerlukan suntingan – setelah sunting perlu tekan Simpan
 • Paparan Aliran prosedur seterusnya akan muncul
 • Tekan Cipta Pembelajaran Modular
 • Sila ikut langkah-langkah seperti Contoh 1 untuk meneruskan operasinya.

 

R. INTEGRASI PENDIDIKAN SIVIK DALAM SUBJEK PEMBELAJARAN

https://youtu.be/pln3HftLk-M

Operasi boleh bermula dengan Cipta Rekod Baharu atau Buka Rekod yang sedia ada.

   • Cipta Rekod Baharu (seperti biasa mengikut subjek) atau buka rekod yang telah siap diisi
   • Pada paparan Profil Pembelajaran tekan Simpan
   • Anda dibawa ke paparan Aspek seterusnya
   • Tekan Cipta Pembelajaran Modular/ isi maklumat seperti berikut:
    • Kategori Sekolah: Sekolah Rendah atau Menengah atau PraSekolah
    • Aras Kelas: Sekolah Rendah atau Menengah atau Prasekolah (sama seperti di atas)
    • Kategori Subjek: Kemanusiaan
    • Subjek: Integrasi Pendidikan Sivik (untuk Bahasa Inggeris pilih: Integration Civics Education)
   • Tekan Tambah Modular
   • Item-item dan isi kandungan untuk Integrasi Pendidikan Sivik yang dikeluarkan oleh KPM dipaparkan
   • Sila buat pilihan
   • Ikut arahan seterusnya

S. TATACARA PENGESAHAN REKOD

Pengesahan MIW/ RPH (pemegang ID cidstadbir/cidsdidik/cidsuper/cidsdaerah/cidsjabatan)

 1. Buka Rekod MIW/RPH individu
  • Tekan Buka Rekod
  • Senarai MIW/RPH dipaparkan sebanyak 10 nama bagi satu paparan (pilih 20/30/50/100 nama jika perlu). Pilih paparan seterusnya untuk melihat RPH yang lain.

(Ada notifikikasi MIW dicipta pada versi yang tertertentu. Tekan tukar versi jika berkaitan)

  2. Memilih guru untuk disahkan

  • Tekan pada Pengesahan atau MIW untuk membuat pengesahan umum (rancangan mingguan)
  • Tekan pada MIW tertentu  untuk pengesahan
   • Pilihan pernyataan pengesahan yang terdapat pada ruang Catatan Umum. Tekan tarikh & masa, tekan Mengesah.
   • Muncul pilihan sama ada anda ingin menerus mengesah Rekod lain pada pengguna yang sama atau balik semula ke senarai nama asal.
   • Sila tentukan pilihan mengikut keperluan anda.

   • Anda juga boleh membuat huraian tambahan pada ruangan Huraian yang disediakan jika perlu.
   • Laman MIW pengguna akan bertanda Sah, dan paparan chop sekolah dan tandatangan digital (jika dibuat/dimasukkan pada laman Profil Saya).
   • Pada laman RPH yang lain terdapat ruang Catatan umum yang akan juga memuatkan maklumat yang sama.
   • Jika pada ruang catatan untuk RPH tertentu diberi pernyataan/ulasan, maka pada ruang RPH tersebut tercatat juga apa yang dicatatkan untuk RPH tersebut. Manakala catatan pada ruang Catatan Umum masih juga dipaparkan.
  • Warna akan bertukar pada hijau untuk MIW dan semua RPH (walaupun pengesahan dibuat pada MIW sahaja).
  • Warna unggu akan dipaparkan pada RPH tertentu jika RPH tersebut telah disahkan tetapi dihantar semula oleh pengguna.
   • Pentadbir mempunyai pilihan sama ada perlu disahkan kembali atau tidak.
   • Untuk pemegang cidsdidik/cidsuper – kemungkinan perlu dibuka, disemak semula kerana kemungkinan pengguna menghantar semula penambahbaikan yang dibuat hasil daripada bimbingan yang dilaksanakan.

     3. Pengesahan Pukal

   • Tekan Buka Rekod
   • Pilih dan tanda/tick pada rekod yang hendak disahkan
   • Atau tanda PILIH SEMUA pada akhir laman – untuk memilih semua rekod
   • Tekan Pengesahan Pukal
   • Baca maklumat dan ikut arahan yang terpapar di situ untuk tindakan seterusnya  Membina Kelompok Pengguna (meletakkan pengguna dibawah penyeliaan)

    4. Memilih pengguna untuk membentuk kelompok penyeliaan

   • Tekan Rekod Penyeliaan
   • Tekan Sunting Senarai Guru (jika belum ada senarai guru atau ingin membuat perubahan)
   • Tekan Cari Pengguna
    • Tanda/tick pada kekotak kecil di sebelah kanan nama-nama guru untuk dipilih bagi membentuk kelompok penyeliaan.
    • Nama pada jalur yang dipilih akan bertukar menjadi kuning.
 • 5. Pemilihan Pukal untuk semua rekod 
   •  Pengesahan Pukal untuk semua pengguna: Tekan PILIH SEMUA      untuk mengesah rekod bagi semua subjek.
   • Pengesahan Pukal untuk sebilangan pengguna: Pilih dan tekan / pada petak sebelah kiri senarai nama pengguna untuk mengesah rekod pengguna yang tertentu.
   • Pengesahan Pukal individu: Tekan/ pada peta sebelah kiri nama guru yang dipilih.
   • Sila ikut arahan pada paparan untuk prosedur mengesah
 1. 6.  Mengesah Semua Rekod seorang Individu
   • Tekan Buka pada ruang kanan nama Individu
   • Semua Rekod individu tersebut dipaparkan
   • Anda boleh memilih untuk mengesah secara pukal atau secara satu persatu dan ikut arahan.
   • Tekan pada MIW atau RPH untuk pengesahan.
   • Rujuk langkah-langkah untuk membuat pengesahan

        7. Memberi Bimbingan (cidsdidik/cidsuper)

   • Buka rekod guru yang berkaitan
   • Tekan pada RPH yang hendak dibimbing
   • Tekan Isikan Ulasan
   • Tulis ulasan pada ruang yang disediakan pada setiap Langkah-langkah pengajaran mengikut kesesuaian
   • Tekan Simpan Ulasan selepas habis membuat ulasan (ulasan yang diberikan hanya dapat dilihat oleh pembimbing dan pengguna sahaja)
   • Anda juga boleh memberi ulasan pada ruang refleksi jika perlu
   • Pengesahan boleh dilaksanakan pada ruang yang disediakan.
    • Tekan dan pilih pada ruang Catatan untuk RPH ini
    • Tulis huraian jika perlu
    • Tekan dan pilih Tarikh
    • Tekan Mengesah

  8. Rekod Belum Sah (senarai rekod yang belum disahkan lagi)

   • Tekan Rekod – Rekod Belum Sah
   • Senarai rekod yang belum sah dipaparkan
   • Pilih dan sah rekod-rekod yang berkaitan
   • Rekod yang disah akan dikeluarkan dari senarai
   • Rekod yang disah akan berada dalam menu Buka Rekod dan telah ada notifikasi pengesahan