Berikut adalah senarai modul yang boleh dimuat turun untuk dijadikan panduan menggunakan CIDS dengan lebih mudah. Tekan pada butang-butang berikut untuk muat turun.

Modul Tambahan