Sistem Reka Bentuk Instruksional Kolaboratif

 • A professional & systematic Instructional design tool

 • Planning solution for best classroom practices

 • Transformasi Model Reka Bentuk Instruksional Abad Ke-21 Yang Inovatif

 • Membina Perancangan Yang Profesional & Sistematik

 • Bergerak Ke Hadapan Dalam Dunia Pendidikan Siber

 • Merangkai titik-titik… Menzahir Kemenjadian Murid

 • Pembelajaran Berpusatkan Murid

  Sistem Mereka Bentuk Perancangan Aktiviti Instruksional Abad Ke-21 Amalan Terbaik Bilik Darjah

  Pilihan 4 Perancangan Dalam 1 Sistem

  Dengan 2 Fungsi

  • Merancang eRPH semua subjek & jenis sekolah.
  • Fleksibel boleh diubahsuai mengikut keadaan.
  • Perancangan kelab, persatuan, unit beruniform
  • Laporan kehadiran
  • Pemantuan pelbagai peringkat pentadbiran
  • Merancang, & berkongsi maklumat
  • Penambahbaikan pengajaran & pembelajaran
  • Laporan Standard 4 — Pembelajaran & Pemudahcaraan
  • Penilaian & Pengesahan pelbagai peringkat pentadbiran

  Fungsi 1

  CIDS – sebagai dokumen pelan mengajar profesionalisme guru.

   Fungsi 2

  CIDS – sebagai pelantar paparan pelbagai sumber pembelajaran (imej, video, lembaran kerja dan semua pautan laman sesawang pendidikan) untuk sesi interaksi pembelajaran pengajaran di bilik darjah.

  RUANGAN INFO

  “GURU INSANI PEMANGKIN GENERASI MADANI

  Sistem Reka Bentuk Instruksional Kolaboratif (The Collaborative Instructional Design System – CIDS) merupakan satu inovasi Transformasi Pendidikan Negara dalam dimensi mereka bentuk instruksional (instructional design) – aspek penting dalam profesion guru  bagi menyokong program Pendigitalan Negara – MyDigital.
  • menyediakan elemen perancangan yang lengkap tetapi memberi autonomi untuk mencipta e-RPH mengikut keperluan – secara cepat, mudah, & fleksibel seperti arahan Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3/1999: Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran.
  • bertujuan untuk mengurangkan beban tugas guru  merujuk surat siaran Pelaksanaan Langkah Segera Ke Arah Kesejahteraan Guru (perkara 6 & 7). 
  • dilaksanakan secara profesional & sistematik  ke arah menghasilkan “Kemenjadian Murid” dan “Sekolah Berkualiti”(Prinsip ABCAnak yang Bijak lagi Cerdik). 
  • tumpuan bukan sekadar pada aspek kecemerlangan akademik, tetapi juga kecemerlangan & kemuliaan perwatakan & sahsiahKaramah Insaniah”. 
  • kerangka CIDS diadaptasi daripada kerangka Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21) peringkat antarabangsa  Four-Dimensional Education”, (Center for Curriculum Redesign – CCR – US,  2015) dan Kerangka PAK21 – KPM (KPM, 2017).
  • jalinan kerjasama dengan CCR untuk mendapat info penyelidikan yang dilaksanakan sebagai nilai tambah perancangan terkini.  

  The 4 Dimensional Education framework has been selected as the 21st Century Learning Framework in the Collaborative Instructional Design System (CIDS). It guides user in the instructional planning: redesigning, reconstructing, and reengineering academic directions, visualizing the current Education landscape towards preparing learners’ future career path that is relevant to the Fourth Industrial Revolution.”

  Petikan pernyataan oleh Charles Fadel  (Center for Curriculum Redesign – CCR, Boston, US, 2015).

  Satu pengiktirafan badan profesional antarabangsa terhadap CIDS

  Charles Fadel

  Global Education Thought Leader, Author, Futurist, Inventor, Founder & Chairman, Center for Curriculum Redesign, USA Project Director at Harvard Graduate School of Education, USA

  PENTING – Bahan atau pautan berikut adalah penting untuk rujukan pihak yang berkaitan.

  1. Tindakan Penyelaras peringkat sekolah:
   • Mencipta kelas asas.
   • Mengurus profil institusi
   • Mengurus ID
    • Setiap pengguna perlu ada hanya 1 ID sahaja – walaupun berpindah sekolah atau peranan/jawatan
    • Guru baharu yang belum ada ID – dapatkan di PPD masing-masing
    • Penyelaras boleh mengubah peranan guru-guru di institusi masing-masing jika ia berubah jawatan/peranan (contoh: dari guru biasa ke jawatan pentadbir atau pembimbang). Sila rujuk Panduan Penyelaras Institusi
  2. Info Umum:
   • Jika awal tahun rancang RPT dahulu. Secara auto MIW akan terbina untuk meneruskan merancang RPH (Sila baca info pada setiap muka surat berkaitan) 
   • Pemilihan Subjek Sekolah Rendah.
    • Semua subjek Prasekolah, tahun 1 hingga 6 termasuk Pendidikan Khas adalah mengikut DSKP yang terkini.
    • Untuk Tahun 1 hingga Tahun 5, pilih subjek seperti biasa (Contoh: Matematik, Bahasa Melayu dsb)
    • Untuk Tahun 6 pilih subjek bertanda kurungan Semakan. Contoh: Sains (Semakan), Pendidikan Moral (Semakan).  
   • Pemilihan subjek untuk Tingkatan 4 DINI mulai 2022.
    • Sila pilih subjek dalam kurungan (Semakan 2022). Contoh: Usul  al-Din (Semakan 2022) 
    • Pemilihan subjek Sekolah Menengah (Kelas Peralihan hingga Tingkatan 6, Sekolah Pendidikan Khas & SSM) – semuanya DSKP terkini tiada apa-apa perubahan
    • Sila rujuk Sukatan & Kategori Subjek – pada menu Bantuan untuk info pemilihan subjek yang tepat
   • Rujuk Soalan Lazim – FAQ pada menu utama untuk info & penyelesaian permasalahan
   • Tekan dan baca info pada Ikon Apa Perlu Saya Buat? atau ikon klip video pada laman-laman perancangan yang berkaitan untuk bimbingan.
   • Untuk Tahun 1 – Fasa Kesediaan & Penyesuaian – tekan untuk menonton klip video ringkas persediaan RPH.
  3.  CIDS 9.5 memberi tumpuan kepada 4 aspek perancangan utama yang memberi impak besar terhadap perkembangan kecemerlangan murid dan peningkatan profesionalisme guru:
   • Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) & Rancangan Pelajaran Harian (RPH) – menentu hala tuju pembelajaran murid
   • Perancangan dan pelaporan kokurikulum – mewujud Karamah Insaniah
   • Lesson Study – perkongsian dan penambahbaikan pengajaran guru
   • SKPM Kualiti@Sekolah – kawalan kualiti profesionalisme guru
  4. Pendekatan dan fitur-fitur  mesra pengguna yang diubahsuai bersama modul pengguna disertakan bagi membantu guru memudahkan perancangan eRPH dengan lebih mudah, lantas mengurangkan beban tugas:
   • format perancangan eRPH ringkas mengikut SPI Bil. 3/1999
   • ruang laporan PBD disediakan
   • format Refleksi disediakan
   • menyisip bahan dari local drive
   • akses status penghantaran RPH  dengan menekan pautan Statistik Individu
   • boleh muat naik senarai nama murid kokurikulum untuk menanda kehadiran 

  Mereka Bentuk Instruksional Secara Profesional & Berkualiti

  Berkongsi Sumber Instruksional Ke Arah Kesejahteraan Murid & Guru

  Kepelbagaian Aktiviti Pembelajaran Melahirkan Kemenjadian Murid

  Pembentukan Insan Holistik Melalui Aktiviti Kokurikulum

  VideoCorps – Saluran Komunikasi Perbincangan Melalui Pertemuan Maya

  Professional Learning Community (PLC) - Peningkatan Profesionalisme Guru

   

  Log masuk sebagai “tetamu” untuk mencuba merancang instruksional menggunakan fitur-fitur yang terhad tanpa mengubah tetapannya (setting).

  Guna maklumat ID berikut untuk log masuk:

  Nama Pengguna: asietetamu
  Kata Laluan: asietetamu

  Dapatkan maklumat lanjut melalui email: CIDS@support team

  Tekan di sini untuk muat turun fail Pdf bahan bacaan umum CIDS Pengenalan Umum CIDS Versi 9.5

  Tekan di sini untuk merujuk Soalan Lazim FAQ bagi mendapatkan jawapan yang ringkas dan tepat permasalahan yang timbul.

  Tekan di sini untuk menonton penerangan ringkas secara keseluruhan tentang CIDS  –  klip video ringkas CIDS

  Login ke Model ASIE

  Sila gunakan perisian pelayar Google Chrome yang terkini dengan resolusi skrin 1280 x 800 ke atas untuk paparan terbaik.