SISTEM REKA BENTUK PENGAJARAN KOLABORATIF
A new dimension of engaging teachers collaboratively involved in the instructional design
professionally and systematically for the current 21st-century learning and the future educational needs.
“Perancangan PAK21 yang menepati proses merangkai titik—titik (Connecting the dots)”
- Datuk Dr Amin Senin, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia
PLanning * Utilizing * Sharing

Pengenalan

Laman Utama / Pengenalan

Memenuhi keperluan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 
“Transformasi pendidikan… usaha untuk memahami dan menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran….” – PPPM, 2013-2025


Melahirkan watak insan yang bersyukur dan cinta kepada negara atas kesedaran terhadap kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan & peluang pekerjaan dalam negara melalui sarana komuniti, PLC

Ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti
– Persekitaran pembelajaran menyeronokkan
– Kepimpinan yang berkualiti / berwawasan
– Guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi
– Komitmen komuniti yang padu

Memenuhi pedagogi
Pembelajaran Abad Ke-21 – PAK21
Melaksana perancangan pengajaran secara profesional dan sistematik” – SKPMg2

Melayani keperluan Revolusi Industri – IR4.0, mementingkan automasi robot dan analisis data besar dalam pelaksanaan tugas, dan teknologi komputasi awan “cloud computing”

Menyokong “Kelestarian Pembangunan Matlamat 4 – Agenda Pendidikan 2030 (UNESCO)”– memastikan kualiti pendidikan yang inklusif dan saksama dan menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua.
Sistem merancang pengajaran pendidikan  yang berkualiti dan fleksibel, menerajui bidang reka bentuk pengajaran di peringkat glokal – TN50

Usaha untuk meningkatkan aspek kemenjadian murid dan sekolah berkualiti merupakan satu cabaran kepada golongan pendidik dalam proses mereka bentuk pengajaran masa kini dan masa hadapan. Transformasi model reka bentuk pengajaran diperlukan bagi merangkai titik-titik untuk melangkah ke hadapan bagi menghasilkan amalan terbaik di bilik darjah  dalam era Revolusi Industri Ke-Empat (IR4.0) serta pembudayaan Masyarakat 5.0 (Society 5.0).

Sistem Reka Bentuk Pengajaran Kolaboratif (CIDS)

Sistem ini terbentuk melalui 2 komponen besar yang terangkum di dalamnya iaitu Model Reka Bentuk Pengajaran Integral ASIE dan Program Komuniti Pembelajaran Profesional.

Sistem ini   berpusatkan pelajar serta bersesuaian dengan aspirasi murid dalam situasi pembelajaran Abad Ke-21 ke arah melahirkan pelajar yang bersifat berdaya saing di peringkat global serta memenuhi keperluan pasaran kerja pada masa hadapan.

Usaha ini mampu memenuhi keperluan PPPM 2013-2015 dan TN50 bagi mencapai proses  pembelajaran dan pengajaran yang dinamik, aktif dan inovatif bertaraf negara maju yang boleh  dicontohi oleh negara lain.

Anda boleh membaca atau memuat turun panduan ringkas aplikasi CIDS melalui bahan-bahan yang dimuatkan dalam manual pengguna atau membaca dan mengkaji penerangan lengkap CIDS melalui Buku Panduan CIDS.

Model ASIE versi 5.0

Model Reka Bentuk Pengajaran Integral ASIE versi 5.0 yang baharu memaparkan fitur-fitur tambahan yang mampu memantapkan lagi perancangan pengajaran di peringkat mikro bagi membentuk rancangan pelajaran harian (RPH) yang lebih dinamik serta mesra pengguna.

Pembentukan Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC) bertujuan bagi mengurus, menyelesai dan berkongsi maklumat dengan pelbagai golongan komuniti dalam proses pembelajaran di bilik darjah.

Anda boleh log masuk sebagai “tetamu” dengan  menggunakan maklumat berikut:

Nama Pengguna: asietetamu
Kata Laluan: asietetamu

Anda juga boleh klik “Dapatkan ID Percuma” untuk mendapat ID anda secara percuma untuk tempoh  jangka masa 1 bulan.      Dapatkan maklumat lanjut melalui email: CIDS@support team