SISTEM REKA BENTUK PENGAJARAN KOLABORATIF
A new dimension of engaging teachers collaboratively involved in the instructional design
professionally and systematically for the current 21st-century learning and the future educational needs.
“Perancangan PAK21 yang menepati proses merangkai titik—titik (Connecting the dots)”
- Datuk Dr Amin Senin, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia
PLanning * Utilizing * Sharing

Activity

  • Dr. Ismail Zain posted an update in the community Community logo of TeacherTeacher 4 months ago

    Perancangan PAK21 mampu membawa perubahan pemikiran murid ke arah kesedaran global. Beri pandangan anda.