SISTEM REKA BENTUK PENGAJARAN KOLABORATIF
A new dimension of engaging teachers collaboratively involved in the instructional design
professionally and systematically for the current 21st-century learning and the future educational needs.
“Perancangan PAK21 yang menepati proses merangkai titik—titik (Connecting the dots)”
- Datuk Dr Amin Senin, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia
PLanning * Utilizing * Sharing

Activity

  • Dr. Ismail Zain posted an update in the group Group logo of EducatorEducator 1 year, 5 months ago

    Peranan guru dalam PAK21 amatlah penting dalam landskap pendidikan masa kini. Walau bagaimanapun, ianya bukan hanya ditumpukan ke arah bidang ICT sahaja tetapi bagaimana ICT diintegrasikan dalam pedagogi guru. Pandangan anda dialu alukan.