SISTEM REKA BENTUK PENGAJARAN KOLABORATIF
A new dimension of engaging teachers collaboratively involved in the instructional design
professionally and systematically for the current 21st-century learning and the future educational needs.
“Perancangan PAK21 yang menepati proses merangkai titik—titik (Connecting the dots)”
- Datuk Dr Amin Senin, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia
PLanning * Utilizing * Sharing

MAKROF BIN MD.DAUD

Base

Name

MAKROF BIN MD.DAUD

Job

PENSYARAH IPG

Organization

Pejabat Pendidikan Daerah Selangau