CIDS 9.5 Home Forums Group Forums

  • Education Forum
  • Topics
  • Posts
  • Last Post
  • Administrator
   Officials from schools, colleges or higher learning institutions. Personnel from the Ministry of Education and other ministries. Personnel/Managers from industrial and corporate sectors.Pegawai/pentadbir dari sekolah atau institusi pengajian tinggi. Pegawai dari Kementerian Pendidikan (termasuk di peringkat PPD, JPN dan Bahagian-bahagian yang berkaitan). Pegawai dari kementerian lain. Pegawai/pentadbir/pengurus dari sektor industri dan korporat.
  • 0
  • 0
  • No Topics

  • Educator
   Professors, lecturers, tutors in higher learning institutions. Lecturers in teacher training institutes and others related to educational practices. Profesor, pensyarah di pusat pengajian tinggi. Pensyarah di institut pendidikan guru (IPG). Individu lain yang terlibat dalam pendidikan.
  • 0
  • 0
  • No Topics

  • PENJARA TAPAH
   PENJARA TAPAH KM12 TAPAH ROAD,35400 TAPAH,PERAK
  • 0
  • 0
  • No Topics

  • Professional
   Industrial and corporate sectors. Engineers, architects, designers, entrepreneurs, scientists, lawyers and other sectors.Sektor Industri dan koporat. Jurutera, arkitek, pereka bentuk pelbagai bidang, usahawan, peguam, pakar ekonomi dan seumpama dengannya. Saintis. Golongan profesional dari sektor-sektor yang lain.
  • 0
  • 0
  • No Topics

  • RBT Tingkatan 2 – Akuaponik
   Perkongsian bahan-bahan PdPC dan PdPR khusus bagi guru-guru yang terlibat dalam kajian sarjana Cikgu Siti Zulaiha Bt. Jerai yang mengkaji keberkesanan kaedah Pembelajaran Berasaskan Projek. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama rakan-rakan guru. Insyaallah manfaat daripada kajian ini akan berterusan dan memberi inspirasi kepada guru-guru untuk terus produktif dalam menjalankan amanah. Terima kasih.
  • 1
  • 1
  • 2 years, 6 months ago

   SITI ZULAIHA BINTI JERAI

  • Researcher
   Penyelidik yang terlibat dalam pelbagai bidang penyelidiakan Researchers in various fields of studies.
  • 0
  • 0
  • No Topics

  • Teacher
   Expert teachers directly involved in classroom practices. Teachers with special educational skills.Guru-guru yang mempunyai kepakaran khusus. Guru cemerlang yang terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc).
  • 0
  • 0
  • No Topics